Jak se měří rychlost

AntiradaryOstrava

V první řádě je potřeba vymezit základní pojmy:

Antiradar je běžně používající slovo pro všechny typy Antiradarů, takže i pro pasivní detektor, který v podstatě správně nemůžeme nazývat Antiradarem. Proč? Pasivní detektor pouze upozorňuje řidiče na případné měření a nejedná se tedy o Antiradar. Antiradarem nazýváme zařízení, které znesnadňuje měření PČR.


V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.


V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:

(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").

Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií...


Radarové detektory - někdy ne úplně správně nazývané "antiradary", jsou velmi citlivé přijímače v mikrovlnném pásmu naladěné na stejnou frekvenci, na které vysílají silniční radary, a jejich funkce by se dala přirovnat ke klasickému radiopřijímači. https://www.youtube.com/watch?v=sgI1szwVUR4

Moderní detektory jsou řízeny mikroprocesorem, který automaticky vyhledává radary v nastavených pásmech a v blízkosti radaru je řidič varován zvukovým i světelným signálem. Systém inteligentní signalizace umožňuje odhadnout vzdálenost a polohu místa, ze kterého je měřena rychlost. Detektor Vás také upozorní na laserové měřiče používané pro měření rychlosti automobilů na velké vzdálenosti. Jeho účinnost proti laserovým rušičkám však není 100%. Pro kompletní ochranu i proti laserovým pistolím doporučujeme kombinaci radarového detektoru s laserovou rušičkou.


Legálnost antiradarů - Co je tedy zakázáno?

V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky laserů. Námi prodávané laserové rušičky navíc mají atest státní zkušebny pro použití v zemích EU, tzv. homologaci pro montáž do vozidel - Parkovací asistent. Při deaktivované rušící funkci jsou tedy naprosto legální.

Proč se tedy používá Antiradar (AntiLaser) i přes možnou sankci?

Pokud pojedete nad limit maximální dovolené rychlosti tak Vám hrozí bodové ohodnocení + nemalá finanční sankce + v nejhorším případné odebrání řidičského průkazu!!!

Když by byl při měření použit antiradar, tzn. rušil by měření, PČR toto oznámí na příslušný orgán k správnímu projednání a ten Vám musí prokázat to, že jste o tomto zařízení ve Vašem vozidle věděli.........což u koupeného vozidla z druhé ruky je zcela nemožné!

V nejhorším případě, když by příslušný orgán prokázal, že jste o antiradaru a rušení věděli, by Vám hrozila sankce do 10 000 Kč, již ale bez bodového ohodnocení a tedy bez ztráty ŘP!!! Naše zkušenost je taková, že není v silách PČR toto nějakým způsobem řešit a postihovat.

Reportáž objasňující výhodu používání AntiLaseru https://www.youtube.com/watch?v=pV3_f4M7TSc

Používání AntiLaseru z praxe:

Policista v hledáčku zaměří vozidlo, spustí měření, ale měření je rušeno. Vy, jako řidič v době rušení zpomalíte na danou maximální rychlost a poté se rušení deaktivuje. Policista po deaktivaci AntiLaseru změří již požadovanou maximální rychlost. AntiLaser se po době rušení opět stává pouze homologovaným parkovacím asistentem. https://www.youtube.com/watch?v=fzwZN7L2KYQ


Zde odkaz na reportáže TV Prima:

https://www.youtube.com/watch?v=KZbcNL7Ak5s

https://www.youtube.com/watch?v=yYF1nzAdWJQ

Upozornění prodejce:

Použití těchto zařízení ke znemožnění nebo ovlivnění funkce technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích může být v České republice zákonem zakázáno a sankcionováno.

Na pevně zabudované detektory se v současné době nevztahuje žádný zákon nebo předpis, který by zakazoval jejich instalaci do vozidel. Některé detektory mají dokonce atest státní zkušebny, homologaci pro montáž do vozidel.

Jak a čím se v ČR měří?


Typ aktivního radaru RAMER

Vozidla která používají standardní radary typu Ramer, jsou tedy bez problémů detekovatelné antiradarem - pasivním radarovým detektorem. Při měření vysílají mykrovlnné vlny v pásmu Ka a proto je lze vždy bezpečně odhalit jakmkoliv detektorem radarů GENEVO. Jedná se o nejčastější měření v ČR!

https://www.youtube.com/watch?v=sgI1szwVUR4

Policejní vozidlo s aktivním typem radaru RAMER poznáme také díky tzv. bradavici skrytě umístěnou v masce automobilu. Vyskytují se nejčastěji v civilních vozidlech Policie jako skrytý dohled. Z pravidla to jsou vozidla: Škoda Octavia I, Škoda Octavia II, Škoda Octavia III, Passat B7, Škoda Superb II, Škoda Superb III, Škoda Fabia II.........

https://www.youtube.com/watch?v=IyfqkJzho4U

Typ pasivního radaru POLCAM a novějšího Soitron mSpeedDetV

Tento typ měření probíhá pouze pomocí cejchovaného tachometru a kamery (záznamového zařízení). Jakmile řidič tohoto Policejního vozidla vidí, že se nějaký řidič příliš vzdaluje, případně přibližuje, zařadí se za něj (nebo před něj), zvýší svoji rychlost nad povolený limit a pokud se jim vozidlo stále vzdaluje, respektive pokud je stále dojíždí nahrají ho na záznamové zařízení (kameru umístěnou ve vozidle). Na tento typ pasivního radaru neexistuje žádný pasivní detektor, ani aktivní antiradar.

  • Systém Soitron mSpeedDetV porovnává průměrnou rychlost sledovaného vozidla na úseku s proměnnou délkou s vlastní měřenou průměrnou rychlostí. 
  • Měřící vozidlo by mělo jet ve stejném pruhu jako měřené vozidlo, tak aby byl přestupek zachycen v hranicích svislých pruhů. Měření nemůže proběhnout pouhým projetím kolem policejního vozu.
  • Po dobu měření se řidič měřícího vozidla snaží sledované vozidlo snímané přední kamerou udržet v obrazu kamery tak, aby na konci měřícího úseku byla vzdálenost mezi vozidly stejná, nebo větší než na začátku měření. Při použití zadní kamery stejná nebo menší. Policejní vozidlo s vámi tak nemusí srovnat rychlost.
  • Nejkratší ujetá vzdálenost při měření je 100 m, v praxi však několik stovek metrů.

Policejní vozidlo s pasivním typem radaru POLCAMSoitron mSpeedDetV nelze odhalit, proto je potřeba při řízení vozidla zvýšit pozornost na tyto vozidla. Vyskytují se nejčastěji v civilních vozidlech Policie jako skrytý dohled. Z pravidla to jsou vozidla: BMW 540i, Škoda Superb III, Passat B7...

https://www.youtube.com/watch?v=jrbICtq1_VI


Typ radaru Laserova pistole (laserový paprsek)

Policista si v hledáčku vybere vozidlo, které chce změřit, poté stlačí spoušť a laser vyšle proti tomuto vozidlu infračervené impulzy. Na základě odražených impulzů laser vypočítá rychlost vozidla. Lasery mají maximální dosah 1000 m a záznamové zařízení je schopné vyhotovit fotografii na maximální vzdálenost zhruba 200 m. Těmito lasery je možné měřit i v noci, jelikož disponují infračerveným přisvícením, které patří k volitelné výbavě.

Laserové pistole používané PČR je možné detekovat radarovými detektory, jedinou spolehlivou ochranou je však pouze laserová rušička, například Speedom Laserovými radary jsou dnes vybaveny nejen hlídky dopravní Policie, ale i často Obecní Policie (Městská).

https://www.youtube.com/watch?v=CbRGUMDq1zw

Meření vozidel pomocí úsekového měření

Úsekové měření je pasivní formou měření rychlosti. Nejde o měření v jednom bodě jako je tomu u běžných radarů, ale o měření vozidla v úseku. Jde o kamery, které zaznamenají vjezd a výjezd vozidla z měřeného úseku. Proti tomu měření se dá bránit pasivním detektorem Genevo s GPS lokalizací GENEVO a nebo pomocí laserové rušičky.

https://www.youtube.com/watch?v=Hxq1wzd1WP8


Stacionární měření vozidel

Stacionární radar fungující na principu mikrovlnného měření. Tyto stacionární radary používají standardní radary typu Ramer, jsou tedy bez problémů detekovatelné antiradarem - pasivním radarovým detektorem. Při měření vysílají mykrovlnné vlny v pásmu Ka a proto je lze vždy bezpečně odhalit. Proti tomuto měření se dá bránit jakýmkoliv pasivním detektorem radarů i bez GPS databáze

https://www.youtube.com/watch?v=uOxpoIVXZn8


Stacionární měření vozidel

Tlakové senzory jsou umístěné v 16 mm široké a 25 mm hluboké drážce pod povrchem silnice a to ve vzdálenosti cca 1 m od sebe. Pokud přes ně přejede automobil, vypočítá Traffistar jeho rychlost a kamera ji zaznamená spolu s registrační značkou, tváří řidiče, rychlostí, datem a časem přestupku. Tento systém nic nevysílá a není tedy dost dobře možné detekovat jej radarovými detektory. Proti tomuto měření se dá bránit pouze pasivním detektorem Genevo s GPS lokalizací, nebo antiradarem Protector.

https://www.youtube.com/watch?v=yNTOMntF-RQ

Informační panely pro měření rychlosti

Informační panely, zobrazující rychlost vozidla, slouží pouze pro preventivní účely a přesto, že součástí některých z nich je imitace kamery, nemají žádné záznamové zařízení schopné dokumentovat přestupky. Většinu takovýchto informačních panelů radarové detektory nedetekují, jelikož pracují v pásmu K, které je u detektorů standardně vypnuto.