Legislativa
AntiradaryOstrava

Antiradar, přesněji řečeno radarový detektor je pasivní zařízení, které je naladěno na stejnou frekvenci, jakou vysílají cestní radary. Je to velmi citlivý přijímač, který řidiče v dostatečném předstihu upozorní na blížící se policejní radar. Radarové detektory nic nevysílají, ani neruší činnost cestního radaru. Upozorňuje řidiče zvukovým i světelným signálem na přítomnost mikrovlnné frekvence, kterou vysílá radar. Funkce radarového detektoru by se daly přirovnat ke klasickému radiopřijímači naladěnému na frekvenci radaru. Radarové detektory je možné rozdělit na pasivní a aktivní. Detektory radarů mohou být pevně zabudované nebo přenosné. Je nutné rozlišovat pojem detektor radarů a antilaser.

Antilaser, v zákoně ukotveno jako slovo Antiradar, nebo-li laserová rušička je aktivní zařízení, schopné reagovat na policejní měření laserovými pistolemi, které se v České republice stále více používají. Antilaser aktivně ruší měření, dokud řidič nezpomalí svoje vozidlo na povolenou rychlost. Řidič zařízení poté vypne a policista ho může změřit. Hlavní rozdíl mezi radarovým detektorem a laserovou rušičkou je v tom, že detektor nevysílá žádný signál a tím nijak neruší policejní radar. Jeho používání je zcela legální a nijaký zákon ho nezakazuje. Naproti tomu antilaser je aktivní zařízení, které znemožňuje policistům vykonat měření.

V současné době není použití přenosných ani pevných detektorů radarů v České republice omezeno žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., který platí od 1. 1. 2001, zakazuje jen použití takových aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Za použití aktivních zařízení dříve hrozily až stotisícové pokuty. 4. 5. 2011 Poslanecká sněmovna schválila zásadní snížení pokut za použití aktivního antiradaru. Pokuta za používání aktivního antiradaru se výrazně snížila a pohybuje se ve výšce pouze od 5 000 Kč do 10 000 Kč bez bodů!