Legislativa

AntiradaryOstrava

Použití aktivního antiradaru - laserové rušičky je po novele silničního zákona z 4.5.2011 (účinnosti nabyla dnem 1.8.2011) pouze přestupkem, za který Vám při prokázání použití aktivního antiradaru hrozí max. pokuta ve výši 5 - 10 tisíc Kč bez udělení bodů!!!

V minulosti se jednalo o správní delikt, za který hrozila ve správním řízení pokuta ve výši až 100 tisíc Kč. V praxi Vám ale zároveň nelze prokázat vědomé použití aktivního antiradaru a úmysl znemožňovat nebo ovlivňovat měření rychlosti. Navíc náklady na dokazování a zpracování znaleckého posudku převyšují sankci za použití aktivního antiradaru, a tak to policisté v praxi již několik let prakticky vůbec neřeší. Policista je navíc oprávněn k prohlídce dopravního prostředku pouze jde-li o důvodné podezření při pronásledování pachatelů a při pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestným činem, nebo při pátrání po hledaných osobách, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných prostředcích nebo odcizených věcech. V jiných případech mu zákon o policii ČR oprávnění k prohlídce vozidla nedává. Strážník (městská policie) takové ohledání nemůže učinit nikdy.

Antiradar, přesněji řečeno radarový detektor je pasivní zařízení, které je naladěno na stejnou frekvenci, jakou vysílají cestní radary. Je to velmi citlivý přijímač, který řidiče v dostatečném předstihu upozorní na blížící se policejní radar. Radarové detektory nic nevysílají, ani neruší činnost cestního radaru. Upozorňuje řidiče zvukovým i světelným signálem na přítomnost mikrovlnné frekvence, kterou vysílá radar. Funkce radarového detektoru by se daly přirovnat ke klasickému radiopřijímači naladěnému na frekvenci radaru. Radarové detektory je možné rozdělit na pasivní a aktivní. Detektory radarů mohou být pevně zabudované nebo přenosné. Je nutné rozlišovat pojem detektor radarů a antilaser.

Antilaser, v zákoně ukotveno jako slovo Antiradar, nebo-li laserová rušička je aktivní zařízení, schopné reagovat na policejní měření laserovými pistolemi, které se v České republice stále více používají. Antilaser aktivně ruší měření, dokud řidič nezpomalí svoje vozidlo na povolenou rychlost. Řidič zařízení poté vypne a policista ho může změřit. Hlavní rozdíl mezi radarovým detektorem a laserovou rušičkou je v tom, že detektor nevysílá žádný signál a tím nijak neruší policejní radar. Jeho používání je zcela legální a nijaký zákon ho nezakazuje. Naproti tomu antilaser je aktivní zařízení, které znemožňuje policistům vykonat měření.